Faglige spørsmål

Har du spørsmål om antikvarisk eller godt gammelt malerabeid kan du kontakte malermester og dekorasjonsmaler Bjørn Andersen (andersbj@online.no). Han undersøker og svarer på dine spørsmål. Nedenfor finner du noen eksempler på relevante faglige spørsmål og svar.

Spørsmål: Hvilke pigmenter er laserende?

Svar: Det finnes få helt laserende pigmenter. Men når disse benyttes sammen med en dekkende bunnfarge. kan du oppnå et utall av laserendeeffekter. Av laserede pigmenter har vi indisk gult, terra de siena (rå og brent), lys umbra, karmin og krapplakk, berlinerblå, laserende kromoksydgrønn og kasselbrun. Foruten helt laserende pigmenter har vi en rekke halvlaserende pigmenter som for eksempel okersorter, ultramarin, mørk umbra, elefenbensort og sinkhvit. Disse pigmentene kan til en viss grad, når du tynner dem tilstrekkelig, virke som lasurfarger. Med de er uklare sett i forhold til hellaserende pigmenter.

Spørsmål: Kan kalkfarge brukes på treverk?

Svar: Kalkfarge kan også bruker på treverk, men da bruker du melk eller vann blandet med melk for å få god vedheft til treverket.

Spørsmål: Vet dere om et godt limkitt til trevegger?

Svar: Fin fram i Amundsens Malerbok som kan gratis lastes ned fra vår hjemmeside.