Formålet

Malerfagets Historielag ble stiftet av ildsjeler i Sarpsborg 20. februar 1996.

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund har fra 2007 tatt på seg sekretærfunksjonen for Historielaget.

Formålet med Historielaget er å:

Dokumentere og videreføre det antikvariske malerarbeidet.

Registrere og bevare litteratur om og utstyr til gammelt malerarbeid.

Utvikle og verne om Malermuseet.

Drive opplysningsarbeid om gamle teknikker og fagets historie.